Hur förbereda företag och ledarskap för -20 talet?  Få Inspiration och delta i  intressanta diskussioner kring vår digitala lägereld..  

Mer information och anmälan:  samtalk@sam.se

#webinar

 

The ongoing Covid-19 crisis has caught people and organizations across the globe off guard. In numerous places there is a shortage of supply of critical equipment and consumables.

#article

Välkommen på heldagssimulering den 10:e oktober om hur effektiv, modulär design kan ge nya möjligheter för Lean produktion.

#seminar

Throughout the years, a plethora of management concepts have been introduced with the aim of improving the performance of a company or an organization

#breakfastseminar

Är det ens möjligt att bygga laddstationer med tillräckligt hög kapacitet för att lastbilen skall kunna laddas medan föraren tar en kopp kaffe?

#article

Resultatstyrning har länge varit ett populärt uttryck i ledarskapssammanhang, i såväl privat som offentlig sektor. Strävan efter kvantitativt resultat riskerar dock att locka fram kvantitativa beslut och kvantifierbara styrmekanismer. Organisationen kommer att likna ett mekaniskt system.

#article

Kundanpassade produkter behöver inte innebära högre kostnader Vad är modularisering och hur kan det påverka kundnyttan och ditt företags lönsamhet?

#breakfastseminar

Vi lever i en tid som främjar och uppmuntrar ett karismatiskt ledarskap, där en chef ska besitta charm, personlig utstrålning och förmågan att representera företaget utåt.

#breakfastseminar

Plenty of voices around the world scream for humanity to change her habits – eat less meat, don’t use plastic, grow organically, stop wearing fur, wear more fur, etc. 

#article

With the physical store being your closest interaction point with your customers, the crucial questions are: How do you want to interact with your customers?

#article

One of the key components in being creative and innovative is to be able to connect things, to cooperate and put together people with different life experiences.

#article

Electrification of vehicles is what is on everybody’s mind right now.

#article

Starting individual continuous improvement groups does not necessarily lead to improvements for the customer or throughout the flow.

#article

“The Thinking Model is the foundation for the long-term collaboration between Scania and SAM. It started in production but has become a management system for the whole organization.”

#breakfastseminar

SAM has long experience in developing visual planning boards to support cross functional meetings.

#article

It is no secret that humans improve the fastest in subjects they love. 

#article