Principlay®-simulering: Flexibel och kundanpassad produktion

Category: Continous Flow, Cultural Journey, Holistic Focus on Detail, MBM, Principlay, Lean, Modularization

Hur påverkar produktens design möjligheterna för en mer effektiv produktionsprocess? Testa själv i vår simulering!

Kostnad: Lämnas på förfrågan
Anmälan: erik.martenson@sam.se

Boka en Principlay®-simulering med SAM!
För dig som är nyfiken på lean, modularisering eller bara produktionsflöden i allmänhet delta i denna högst interaktiva simulering. Principlay
® Modular Production är en simuleringsövning som ger er nya insikter kring hur ett väl designat produktprogram ger de bästa förutsättningarna för effektiv verksamhet och nöjda kunder!

Kombinationen av lean och modularisering är en nyckel till att kunna leverera högsta nivå av kundanpassning med korta ledtider, hög kvalitet och låga kostnader. I simuleringen är du med och utvecklar ett modulärt produktprogram samt ser hur hela företaget påverkas.

Upplev själv hur lean och modularisering tillsammans får genomslag inom bland annat:

  • Kundkontakt
  • Produktplanering
  • Inköp
  • Materialförsörjning
  • Produktionsledning
  • Produktionsflödet
  • Leveranskontroll
  • Reparation
  • Distribution

Workshopen passar bra för dig som arbetar med produktion, utveckling, logistik, ledarskap eller strategiska frågor. Vi rekommenderar gärna att flera deltagare i olika funktioner från samma företag och organisation deltar då simuleringen bygger på lagarbete och ständiga förbättringar via gemensamma diskussioner.

Simuleringen leds av erfarna konsulter från SAM. Tillsammans har de erfarenhet av tusentals körningar av olika Principlay®-simuleringar. SAM har genom åren designat fram över 30 anpassade simuleringar för olika problemställningar och företag.