Webinarier

Hur förbereda företag och ledarskap för -20 talet?  Få Inspiration och delta i  intressanta diskussioner kring vår digitala lägereld.  Scrolla ner för mer information om webinarier.

Mer information och anmälan: Här eller mail info@sam.se

#webinar

 

Strategy Deployment

Hur ska man ta sig an strategi och vad betyder det för organisationen?  Vi diskuterar hur en verksamhet på ett systematiskt sätt kan implementera en affärsstrategi. Vi varvar teori med exempel, och avslutar med reflektion och diskussion med deltagarna.

Kontakt: info@sam.se

#webinar
Webinar – Transformation

Organisationer förändras kontinuerligt inom befintliga processer och struktur. Men vad gör man när det krävs radikala förändringar i en organisation – en transformation – för att möta nya förutsättningar?

Vi berättar om SAMs syn på vad Transformation är och gör nedslag i genomförandet, utifrån mer än 20 års erfarenhet. Genom exempel och case, tittar vi på framgångsfaktorer och fallgropar, för att sedan avsluta med en reflektion där vi diskuterar och delar erfarenheter.

Kontakt: info@sam.se 

 

Webinar – Självorganisation

Många företag försöker förändra sitt sätt att arbeta i riktning mot mer självorganiserade delar. Lär dig mer om självorganiserande modeller och teorier som Agile, SAFe, TEAL och Lean. Få SAMs  syn på utvecklingen med 25 års erfarenhet på området.  Webinariet avslutas med reflektion och diskussion med deltagarna.

Kontakt: info@sam.se

#webinar

Webinar – Scenarier

Det senaste månaderna har vi sett stora skiftningar när Covid-19 tagit över världen både i politik, affärer och näringsliv. Hur ska vi hantera den situation som har uppstått och hur kommer framtiden att utvecklas?

SAM tog förra året fram fyra scenarier för framtiden för KTH’s nya centrum för digital forskning och utveckling ”Digital Futures”. Dessa scenarier ligger till grund för vårt webinar om vart världen är på väg. Webinaret avslutas med reflektioner/diskussioner.

Kontakt: info@sam.se

#webinar

 

Webinar – Modularisering

Hur designar man produkter och tjänster för en okänd framtid med hastiga förändringar och teknikskiften? Hur uppnår man skalfördelar och lönsamhet samtidigt som man tillmötesgår en stor variation i kundbehov?

Med en rad exempel från verkligheten visas potentialen i modularisering samt hur teorin bakom ser ut. Vi avslutar med reflektioner och diskussion kring hur man påbörjar modularisering.

Kontakt: info@sam.se

#webinar

Don’t Blame Just-in-time

The ongoing Covid-19 crisis has caught people and organizations across the globe off guard. In numerous places there is a shortage of supply of critical equipment and consumables.

#article

 

Principlay-simulering: Flexibel och kundanpassad produktion

Välkommen att boka en heldagssimulering  om hur effektiv, modulär design kan ge nya möjligheter för Lean produktion.

#seminar

How to achieve Operational Excellence?

Throughout the years, a plethora of management concepts have been introduced with the aim of improving the performance of a company or an organization

#breakfastseminar

 

Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen

Är det ens möjligt att bygga laddstationer med tillräckligt hög kapacitet för att lastbilen skall kunna laddas medan föraren tar en kopp kaffe?

#article

Tillitsbaserat ledarskap, MBM

Resultatstyrning har länge varit ett populärt uttryck i ledarskapssammanhang, i såväl privat som offentlig sektor. Strävan efter kvantitativt resultat riskerar dock att locka fram kvantitativa beslut och kvantifierbara styrmekanismer. Organisationen kommer att likna ett mekaniskt system.

#article

 

Modularisering

Kundanpassade produkter behöver inte innebära högre kostnader Vad är modularisering och hur kan det påverka kundnyttan och ditt företags lönsamhet?

#breakfastseminar

Vad händer när den starkaste ledaren lämnar?

Vi lever i en tid som främjar och uppmuntrar ett karismatiskt ledarskap, där en chef ska besitta charm, personlig utstrålning och förmågan att representera företaget utåt.

#breakfastseminar

 

Meeting climate change with a broad perspective

Plenty of voices around the world scream for humanity to change her habits – eat less meat, don’t use plastic, grow organically, stop wearing fur, wear more fur, etc.

#article

The end of Retail Business as we know it?

With the physical store being your closest interaction point with your customers, the crucial questions are: How do you want to interact with your customers?

#article

 

The role of Intellectual Property Rights in Innovation

One of the key components in being creative and innovative is to be able to connect things, to cooperate and put together people with different life experiences.

#article

The predicament of automotive electrification – securing profits for next generation vehicles

Electrification of vehicles is what is on everybody’s mind right now.

#article

 

Customer Viewpoint Improvement Groups

Starting individual continuous improvement groups does not necessarily lead to improvements for the customer or throughout the flow.

#article


“The Thinking Model is the foundation for the long-term collaboration between Scania and SAM. It started in production but has become a management system for the whole organization.”

#breakfastseminar

 

Digitalized Visualization Board

SAM has long experience in developing visual planning boards to support cross functional meetings.

#article

Love Your Deviations and Embrace Change

It is no secret that humans improve the fastest in subjects they love.

#article