22
Feb

How to achieve Operational Excellence?

Throughout the years, a plethora of management concepts have been introduced with the aim of improving the performance of a company or an organization. These concepts promise continuous improvements, efficiency or profitability – you probably know a few of them. Many initiatives, although looking promising at first glance, end up with very limited success, perhaps even failure. A mere few …

Read More0
11
Dec

Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen

I SvD Debatt söndagen den 2 december diskuterade flera toppar inom svensk infrastruktur och elnät problematiken med Sveriges trånga elnät. De lyfte till ytan att denna brist snabbt kommer stå oss dyrt allteftersom kraven på klimatvänliga och ”smarta” alternativ ökar i Sverige. I artikeln påpekar de hur, trots att Sveriges överskott av el troligen skulle räcka för de flesta av …

Read More0
29
Nov

Tillitsbaserat ledarskap – Manage the means not the results – Management by Means (MBM)

”Extraordinary results through attention to work and people.” Resultatstyrning har länge varit ett populärt uttryck i ledarskapssammanhang, i såväl privat som offentlig sektor. Strävan efter kvantitativt resultat riskerar dock att locka fram kvantitativa beslut och kvantifierbara styrmekanismer. Organisationen kommer att likna ett mekaniskt system. ”Att leda en organisation, ett levande system, kräver mycket mer än att kvantitativt summera insatsen/bidrag/resultatet från …

Read More0
20
Nov

Frukostseminarium: Modularisering

Kundanpassade produkter behöver inte innebära högre kostnader Vad är modularisering och hur kan det påverka kundnyttan och ditt företags lönsamhet? I vilka slags branscher och för vilka produkter lämpar sig modularisering? Hur börjar man med modulariseringsarbetet och vilka är framgångsfaktorerna? Tommy Låbbman, med mångårig erfarenhet av att utveckla och implementera modulära system på bland annat SAAB och Caterpillar bjuder in till ett …

Read More0
6
Sep

Frukostseminarium: Är starka ledare viktigare än starka ledarskapssystem?

Vad händer när den starkaste ledaren lämnar? Vi lever i en tid som främjar och uppmuntrar ett karismatiskt ledarskap, där en chef ska besitta charm, personlig utstrålning och förmågan att representera företaget utåt. Men hur påverkar det den egna organisationen? För att uppnå långsiktig och hållbar lönsamhet krävs ett stabilt ledarskapssystem för att ge organisatorisk trygghet. För vad händer annars …

Read More0
21
Jun

Seven Types of Flowers

Midsummer. In Sweden, Midsummer’s Eve is arguably the second most important holiday, only outshined by perhaps Christmas. Taking place on the Friday closest to the summer solstice, Midsummer’s Eve is a day of playfulness, friends and love (plus food and snaps, of course). During the day, Maypoles are decorated with birch leaves and flowers, celebrating the shift in season. Children …

Read More0
24
May

Breakfast Seminar – Change Management

What is the purpose of cultural change and how does an efficient company culture affect profitability? Where and how does change begin? What tools are efficient and how does one develop the leadership? Last week, SAM arranged a breakfast seminar on the topic of change management in order to bring light to those very questions. Charlotte Bjuggren, senior consultant in …

Read More0
17
May

Meeting climate change with a broad perspective

Today Stockholm sees its first day in over a week without clear skies and peak temperatures above 20’C. In May. By meteorological standards, summer arrived as early as April 21st in Stockholm – something that has only happened three times before since measurements started in the late 1700’s. Is this in itself a sign of climate change? Perhaps not – …

Read More0
3
May

The end of Retail Business as we know it?

Since the dawn of e-commerce, experts have predicted the death of physical retail. Nevertheless, physical stores still serve a purpose. We think that digitization of the retail business should be considered as an opportunity for physical stores, rather than a threat. In Swedish e-commerce, the hottest debate right now is what the impact will be when Amazon establishes in the …

Read More0
3
May

Frukostseminarium – Kulturförändring för Lönsamhet

Vilka är tecknen på att en företagskultur är i behov av förändring? Hur förändrar vi och leder företag mot långsiktig lönsamhet? Charlotte Bjuggren, med mer än 20 års erfarenhet från att förändra och stärka företagskulturer på bland annat Scania och Telia, bjuder in till ett frukostsam­tal om hur man skapar lönsamma organisationer. Var börjar man vid föränd­ring? Vilka verktyg är …

Read More0

Contact Us