Webinar

Vi går in i Koalascenariot – Vad gör vi nu?

Hur agera på Coronakrisen utifrån en Scenarioanalys?

Datum: Torsdagen den 14:e maj
Tid:
8:30 – 9:30

Kostnad: 

På några veckor har allt förändrats! Budgetar, årsplaner och kanske även strategier kastas i soptunnan. Nu gäller det att kortsiktigt åtgärda problemen. Men vad är planen när allt börjar rulla igen? Företag och organisationer kommer behöva anpassa sig, både strategiskt och operationellt, efter den akuta krisen. Den som snabbt får grepp om situationen och kan gå från krishantering till att se möjligheterna kommer öka sin konkurrenskraft.

Vi gjorde för en tid sedan fyra scenarier för hur världen skulle kunna utvecklas. Coronakrisen har nu på kort tid gjort att vi kastats in i ett av dessa Koalasenariot. Koalan lever hela sitt liv i ett träd, äter energifattig kost och umgås sällan med andra koalor, vilket liknar vår omvärld med Corona: En alltmer isolerad värld, med gränskontroller, egen försörjning och stagnerande ekonomi.

AGENDA

TALARE

Fredrik Lagergren, VD

Erik Eriksson, Senior Konsult