Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen


Category: Challenge the Box, Holistic Focus on Detail

Är det ens möjligt att bygga laddstationer med tillräckligt hög kapacitet för att lastbilen skall kunna laddas medan föraren tar en kopp kaffe? 

I SvD Debatt söndagen den 2 december diskuterade flera toppar inom svensk infrastruktur och elnät problematiken med Sveriges trånga elnät. De lyfte till ytan att denna brist snabbt kommer stå oss dyrt allteftersom kraven på klimatvänliga och ”smarta” alternativ ökar i Sverige. I artikeln påpekar de hur, trots att Sveriges överskott av el troligen skulle räcka för de flesta av våra behov, skon ändå klämmer när det gäller att få ut elen till de som vill använda den. Kapaciteten i elnätet är helt enkelt för låg

Så rätt de har! Faktum är att stora delar av landet lider av– eller kommer snart att lida av – ett underskott av eleffekt. Många investeringar skulle mycket riktigt behövas för att motverka detta problem. Något de dockmissar i sin analys är transportsektorn. Om drivkraften bakom elektrifieringsvågen är att reducera koldioxidutsläpp så är transportsektorn i Sverige en aktör som snabbt skulle kunna göra en storskillnad för Sveriges bidrag till växthusgaser. Tittar man sedan på var ilandet som vägarna belastas tyngst av dessa transporter, mappar det tyvärr väldigt väl med de områden som redan idag har problem med eleffekt. Vad händer då när alla lastbilar övergår till eldrift?

Är det ens möjligt att bygga laddstationer med tillräckligt hög kapacitet för att lastbilen skall kunna laddas medan föraren tar en kopp kaffe? Var ska de elektriska vägarna hitta sin kapacitet för att ladda lastbilarna medan de kör? Vad gör skogsarbetaren mitt ute i den småländska obygden när hen plötsligt fått slut på el?

Sverige har tillräckligt med el för att elektrifiera landet i väldigt stor utsträckning, men behoven av el är många och mångfacetterade.Det finns ingen enkel lösning för utmaningen vi står inför om vi vill få ett klimatsmartare, eldrivet land, men helhetsbilden är viktig samt ett forum som ser till helheten om vi vill driva elektrifieringsutvecklingen och tillvarata våra möjligheter för maximal nytta för Sverige. Tyvärr verkar vi sakna en plan för just den helheten, en helhet som inte väljer att blunda för transportsektorn.

Author: Jennifer Lemne