11
Dec

Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen

I SvD Debatt söndagen den 2 december diskuterade flera toppar inom svensk infrastruktur och elnät problematiken med Sveriges trånga elnät. De lyfte till ytan att denna brist snabbt kommer stå oss dyrt allteftersom kraven på klimatvänliga och ”smarta” alternativ ökar i Sverige. I artikeln påpekar de hur, trots att Sveriges överskott av el troligen skulle räcka för de flesta av …

Read More0
17
May

Meeting climate change with a broad perspective

Today Stockholm sees its first day in over a week without clear skies and peak temperatures above 20’C. In May. By meteorological standards, summer arrived as early as April 21st in Stockholm – something that has only happened three times before since measurements started in the late 1700’s. Is this in itself a sign of climate change? Perhaps not – …

Read More0

Contact Us