11
Dec

Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen

I SvD Debatt söndagen den 2 december diskuterade flera toppar inom svensk infrastruktur och elnät problematiken med Sveriges trånga elnät. De lyfte till ytan att denna brist snabbt kommer stå oss dyrt allteftersom kraven på klimatvänliga och ”smarta” alternativ ökar i Sverige. I artikeln påpekar de hur, trots att Sveriges överskott av el troligen skulle räcka för de flesta av …

Read More0
3
May

The end of Retail Business as we know it?

Since the dawn of e-commerce, experts have predicted the death of physical retail. Nevertheless, physical stores still serve a purpose. We think that digitization of the retail business should be considered as an opportunity for physical stores, rather than a threat. In Swedish e-commerce, the hottest debate right now is what the impact will be when Amazon establishes in the …

Read More0

Contact Us