11
Dec

Transportsektorns glömda roll i elektrifieringsvågen

I SvD Debatt söndagen den 2 december diskuterade flera toppar inom svensk infrastruktur och elnät problematiken med Sveriges trånga elnät. De lyfte till ytan att denna brist snabbt kommer stå oss dyrt allteftersom kraven på klimatvänliga och ”smarta” alternativ ökar i Sverige. I artikeln påpekar de hur, trots att Sveriges överskott av el troligen skulle räcka för de flesta av …

Read More0

Contact Us